Producerat med XpoLite från Xponent.se

Arts Theraphy

 

 

Logo_AnthroMed_ARTS_THERAPY_RGB (500x353)

AnthroMed är en internationell kvalitetsmärkning  för den antroposofiska  medicinen.
Kvalitetsmärkning kan erhållas av kliniker, apotek, läkeeurytmieföreningar och konstterapiföreningar över hela världen som arbetar för den antroposofiska  komplementärmedicinska impulsen.
Licensgivaren är AnthroMed GmbH, Berlin.
På individuell bas garanterar innehavaren av märkningen att den uppfyller de riktlinjer som gäller inom den antroposofiska medicinen och dess terapier.

www.anthromed.net